فرستنده گیرنده رادیویی – الکترونیک http://dmf313.ir آموزش و پروژه های الکترونیک Fri, 16 Feb 2018 08:35:42 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.4 http://dmf313.ir/wp-content/uploads/cropped-Avatar-32x32.jpg فرستنده گیرنده رادیویی – الکترونیک http://dmf313.ir 32 32 پروژه گیرنده ریموت کنترل فیکس کد ask http://dmf313.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3-%da%a9%d8%af-ask/ http://dmf313.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3-%da%a9%d8%af-ask/#comments Sun, 27 Nov 2016 07:21:28 +0000 http://dmf313.ir/?p=10396 مهدی دمرچیلو_پروژه گیرنده ریموت کنترل فیکس کد ask_الکترونیک_الکترونیک - آموزش و پروژه های الکترونیک

به نام خدا : تو این مطلب 3 تا پروژه ریموت کنترل مدار گیرنده فیکس کد قرار میدم، یکی بدون میکرو، یکی با آردوینو، یکی با مگا8؛ فیلم آموزش هر کدوم که بیشتر فیلم اولی آموزشی هستش دو فیلم دیگه در سطح فیلم اولی نیستن از لحاظ آموزشی ولی خب اگه از نظر نت محدودتی...

(مشاهده بیشتر...)

دسته بندی :

مهدی دمرچیلو_پروژه گیرنده ریموت کنترل فیکس کد ask_الکترونیک_الکترونیک - آموزش و پروژه های الکترونیک

]]>
http://dmf313.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3-%da%a9%d8%af-ask/feed/ 30
پروژه AVR راه اندازی ماژول NRF24L01 با کدویژن http://dmf313.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-avr-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-nrf24l01-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af%d9%88%db%8c%da%98%d9%86/ http://dmf313.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-avr-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-nrf24l01-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af%d9%88%db%8c%da%98%d9%86/#comments Tue, 25 Nov 2014 22:43:37 +0000 http://dmf313.ir/?p=3969 مهدی دمرچیلو_پروژه AVR راه اندازی ماژول NRF24L01 با کدویژن_الکترونیک_الکترونیک - آموزش و پروژه های الکترونیک

به نام خدا پروژه AVR راه اندازی ماژول NRF24L01 با کدویژن : تو این  پروژه AVR من ماژول NRF24L01 رو راه اندازی کردم و پروژش رو براتون قرار دادم. انواع ماژول NRF این ماژول در 2 نوع آنتن دار و بدون آنتن وجود داه که نوع بدون آنتن (حدودا) بردش 100 متر و نوع آنتن دار 1100...

(مشاهده بیشتر...)

دسته بندی :

مهدی دمرچیلو_پروژه AVR راه اندازی ماژول NRF24L01 با کدویژن_الکترونیک_الکترونیک - آموزش و پروژه های الکترونیک

]]>
http://dmf313.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-avr-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%88%d9%84-nrf24l01-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af%d9%88%db%8c%da%98%d9%86/feed/ 329
پروژه فرستنده گیرنده رادیویی با ماژل hmt hmr http://dmf313.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%84-hmt-hmr/ http://dmf313.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%84-hmt-hmr/#comments Sat, 30 Aug 2014 01:48:26 +0000 http://dmf313.ir/?p=2236 مهدی دمرچیلو_پروژه فرستنده گیرنده رادیویی با ماژل hmt hmr_الکترونیک_الکترونیک - آموزش و پروژه های الکترونیک

به نام خدا | پروژه فرستنده گیرنده رادیویی با ماژل hmt hmr | توضیح پروژه : با استفاده از ماژول های hmt و hmr بین دو تا میکرو ارتباط بیسم ایجاد کردم که یک میکرو به عنوان فرستنده اطلاعات رو به مکرو گیرنده ارسال میکنه و میکرو گیرنده اطلاعات دریافتی رو تو نمایشگر lcd نشون میده.>>>به همین سادگی و به همین خوشمزگی *mail*

(مشاهده بیشتر...)

دسته بندی :

مهدی دمرچیلو_پروژه فرستنده گیرنده رادیویی با ماژل hmt hmr_الکترونیک_الکترونیک - آموزش و پروژه های الکترونیک

]]>
http://dmf313.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7%da%98%d9%84-hmt-hmr/feed/ 218